تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - √

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....


وقتی می شود فاصله گرفت، بیهوده نمی جنگم !

چرا باید جنگید برای چیزهایی که نمی توانی تغییرشان دهی؟!

وقتی می شود لحظه های عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی؛

چرا باید آنها را صرف آدمهایی کنی که با بی حرمتی کردنشان،

برای نبودنت، برای خط زدنت تلاش می کنند؟!

جنگیدن همیشه خوب نیست!... این را می گویم چون خیلی جنگیده ام!...

جنگیده ام تا شاید چیزی را عوض کنم !...

این روزها، از هرکسی که رنجم می دهد و یا

آرامشم را برهم میزند، فاصله می گیرم!...

از آدمهایی که حرمت دل دیگران را نگه نمی دارند فاصله می گیرم!...

با آنها نباید جنگید، باید گذشت....

به آسمان زل میزنم و ایمان دارم ؛

کسی که دلتنگ آسمان باشد، برای رنج های زمینی دلگیر نمی شود!...

این را مدام تکرار می کنم و از کنار برخی آدم ها می گذرم ....


[ 1394/02/1 ] [ 13:40 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]