تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - √

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....


فقط ما نیستیم که زخم خورده ایم ؛ همه آدم ها زخم خورده اند ...

به هر کس که نگاه میکنم ؛


آن که دوستم دارد ، آن که میخواهد سر به تنم نباشد ...


به رنگ آمیزی لباس هایشان که نگاه میکنم،


به نگاهشان که گیر کرده بر لیوان چایی


یا پک هایی که به سیگار میزنند ،


به خنده هایشان وقتی که از یادآوری خاطره ای به وجد می آیند ...


به دور شدنشان ...


به محو شدنشان در انتهای خیابان و کوچه زندگی ام ...


همه شان زخم خورده اند ...


انسان بی زخم نیست ؛ انسان ، تنها مدارا میکند ...


مدارا میکند تا بلکه زخم هایش را فراموش کند ...


اما فراموش نمیشود ...[ 1394/01/25 ] [ 13:45 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]