تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - قو ها

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

قو ها


قو ها پرندگان زیبا و از مخلوقات خارق العاده خداوند هستند که به سبب تک همسری در طول عمر به سمبل عشق و وفاداری در بسیاری از فرهنگ ها تبدیل شده اند ...

اما نکته متمایز کننده این پرندگان این است که در مورد مرگ آگاهی دارند.

قو ها در طول عمر خود هیچ صدایی تولید نمیکنند و تنها در نزدیکی لحظات مرگ، به گوشه ای دنج پناه برده و آوازی زیبا به عنوان اختتامیه عمرشان عاشقانه میخوانند که با اتمام آواز جانشان را از دست میدهند..

برخی محققین معتقدند قو در لحظات مرگ به محل اولین جفتگیری خود مراجعت کرده و آنجا آخرین آواز خود را سر میدهد و این " آواز قو " به معنی آخرین لحظه های عمرش است ...

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد

فریبنده زاد و فریبا بمیرد

شب مرگ تنها نشیند به موجی

رود گوشه ای دور و تنها بمیرد

در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب

که خود در میان غزلها بمیرد

گروهی برآنند که این مرغ شیدا

کجا عاشقی کرد ، آنجا بمیرد

شب مرگ از بیم آنجا شتابد

که از مرگ غافل شود تا بمیرد

من این نکته گیرم که باور نکردم

ندیدم که قویی به صحرا بمیرد

چو روزی ز آغوش دریا برآمد

شبی هم در آغوش  دریا بمیرد
[ 1393/06/13 ] [ 13:58 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]