تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - √

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....


حالــــَم خـوب اَست امـــا در حـــالت خـُـنثـــــــــی به سـَـر مـــیبرم. . !

نـــــــــــــــــــه خوشحـــالم ..!

نـــــــــــــــــــه ناراحــــــــــــــت..!

افســــــرده هم نیـستــَم..!

خنثـــــــی و بیــخــــیال...!

حال این روزهــــایم را دوست دارم ..!

نگــــران نیـستــــــم..!

دلــــهره نــــــــــدارم...!

اما یک جـــــــــــای کار میلنــــــگـــَد..!

هـَـــنوز درگـــیر خـــودم هـَســـــتـَم...!

[ 1393/05/12 ] [ 11:57 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]