تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - دلــــم بابامو میخـــواد ....

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

دلــــم بابامو میخـــواد .... دلــــم حضور مردانــﮧ مے خواهد ؛

  نـﮧ اینکـﮧ مـرد باشد ، نـﮧ ...!

  مردانـﮧ باشد : حرفـش، قولـش، فکـرش، نگـاهـش، قلبـش ؛

  و آنقدر مردانـﮧ کـﮧ بتوان تا بینهایتِ دنیا ؛

  بـﮧ او اعتماد کرد ، تکیـﮧ کرد ...

دلــــم بابامو میخـــواد ....


[ 1393/02/15 ] [ 13:40 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]