تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - בیــروز ها

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

בیــروز ها


سالهاست منتظر آمـבטּ روزهاے بهتــرم ...

ولے نمیـבانم چرا هنــوز هم ..

" בیــروز ها "

بهتــرטּ !

[ 1392/11/13 ] [ 09:41 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]

نمایش نظرات 1 تا 30