تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - جسـارت میخواهـב ...

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

جسـارت میخواهـב ...


جسـارت میخواهـב

نزבیک شـבלּ بـﮧ

افکار בخترے کـﮧ روزها مرבانـﮧ

با زنـבگے مے جنگـב

اما شب ها ...

بالشش از هق هق בخترانـﮧ اش خیس است ...

[ 1392/09/1 ] [ 14:40 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]