تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - تلــ ــخ است ...

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

تلــ ــخ است ...


تلــ ــخ است ...

همــ ــﮧ فکــ ـــر کننـــנ سرت شلـ ــوغ است ...

و

تنهـــ ــا خوנت بــנانـــ ــے کـــ ـــﮧ چقــנر تنهـــ ــایـــ ــے ...


[ 1392/08/28 ] [ 17:07 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]