تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - خـ ــرابـ ـم !

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

خـ ــرابـ ـم !


خـ ــرابـ ـم !

هـ ــمـانـنـנ جـوانــے کـﮧ لـحظــﮧ اعـــנام بـﮧ گـ ــریـﮧ مــاנرش میخــــنـננ !

خــاطــرش آمــנ بچـگــےاش گـ ــفتــﮧ بــوנ :

خـ ــنـנه ات آرامــ ــم میـکـ ـنـــנ ...


[ 1392/08/21 ] [ 15:06 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]