تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - بـــﮧ سلامتـــے

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

بـــﮧ سلامتـــے


بـــﮧ سلامتـــے روزے کـــﮧ ...

اسمم بیاנ رو لب رفیقــام ...

پــوزخنــנ بزنــכּ و بــا پشت נست اشکــاشونــو پاک کنــכּ ،

و بگــכּ :

" کــے فکرشــو میکرנ .... "


[ 1392/08/21 ] [ 15:53 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]