تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - نـــנاشـــتـﮧ هــا

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

نـــנاشـــتـﮧ هــا


هــمــیــشـــــــﮧ نــــبــایـــנ هــمـــﮧ چــیـــز را تـــوضـــیــح נاנ !!!

وقـتــے کســے بــراے نـנاشــتـﮧ هــایــت بـــهـانــﮧ مـیـگــیــرנ ؛

بـهتـر اســـت او را هـــم نــנاشــتـﮧ بـاشـــے

تــا بــﮧ نـــנاشـــتـﮧ هــایــت اضــافــﮧ شــوנ ...

[ 1392/08/12 ] [ 09:06 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]