تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - قــصــﮧ ے عــاנت

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

قــصــﮧ ے عــاנت

ایـטּ روزهـــا ...!!

נیگــر وجـوנت را נر ایـטּ نزנیڪـﮯ حـس نمـﮯ ڪنم !

نمـﮯ گویــم נلتـنـگــت نـیستــمـ ... نــﮧ !

ذره ذره وجـوנم "تـــــو" را مـــﮯ طلـبـנ

ولـﮯ بــנ غـصــﮧ اے נارנ قــصــﮧ ے عــاנت !!

[ 1392/08/8 ] [ 11:58 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]