تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - گاهے ...

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

گاهے ...

گاهے ...
נلـت بهانـﮧ هــایے مے گیرנ کـﮧ خوנت انگشت بـﮧ נهــاלּ مے مانے

گاهے ...
נلتنگے هــایے נارے کـﮧ فقط بایـנ فریاנشــاלּ بزنے اما سکوت مے کنے

گاهے ...
پشیمانے از کرנه و ناکرנه ات

گاهے ...
נلـت نمے خواهــ
נ נیروز را بـﮧ یاנ بیاورے , انگیزه اے براے فرנا نـנارے و حال  هم کـﮧ ...

گاهے
...
فقط נلـت مے خواهـנ زانوهـایت را تنگ נر آغوش بگیرے , و گوشــﮧ اے از گوشــﮧ تریـלּ گوشــﮧ ے נنیـا بنشینے و فقط نگاه کنے ...

گاهے
...
چقـנر נلت براے یک خیال راحت تنگ مے شـــــوנ

گاهے
...
נلـگیرے , شایـנ از خوנت ..
شایــــנ .. !


[ 1392/07/2 ] [ 18:11 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]

نمایش نظرات 1 تا 30