تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - √

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....


هیـچ وقـت مـَعنے این جُملـﮧ مـُعلـم ڪـﮧ

پاے تَختـﮧ سیاه توضیح میداد نَفهمیدم :

بـَعضے تَغییـرات شیمیایے است  "

حالا ، پَس از گـُذشت سالها

خوب دَرڪ ڪـَردم مَنظورش را

رَفتنت خاڪسترم ڪـَرد ...  "

[ 1392/07/2 ] [ 13:12 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]