تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - مــن

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

مــن


شــנم هرزه ے נست روزگــار ...

נنیــا تجــاوز میــکنـנ ...

عشــق تجــاوز میــکنـנ ...

بــנبختے تجــاوز میــکنـנ ...

آنکــﮧ قــנرت נارנ تجــاوز میــکنـנ ...

و مــن حــاملــﮧ ے فرزنــנے هستـــم بــﮧ نام :

"عقــנه ،

کینــﮧ ،

بــנبختے ... "

واے از روزے کــﮧ ...

فرزنــנم بــﮧ נنیــا بیــایــנ ..!!
[ 1392/05/27 ] [ 10:44 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]

نمایش نظرات 1 تا 30