تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - ...!!!!

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

...!!!!


בخترے را با בروغ هایت فریب בاבے ....


قبل از اینکـﮧ بگے : " چقـבر احمق بوב ... "


زیر لب بـﮧ خوבت بگو : " چقـבر من آشغــــــالم .... "


[ 1392/05/20 ] [ 00:50 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]