تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - گــــــــُــرگ ...

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

گــــــــُــرگ ...


چـــوپاלּ دروغگــــــو !


از نام ننگت سر افکنده نبــــاش ...


ایـــלּ روزهــــا خیلـــــے از ما با دیدלּ آدمـ ـ ـ ـ ـهـا ...


فریــــاد میــــزنیم :


                               " گــــــــُــرگ ، گــــــــُــرگ ..!! "


[ 1392/05/7 ] [ 13:20 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]